Geodetické práce
Petr Vorlíček
IČ: 71760695

Fakturační adresa
Jasmínová 2145,
288 02 Nymburk
Česká Republika

Adresa kanceláře
Nerudova 512/10,
288 02 Nymburk
Česká Republika
Provozní doba: dle telefonické dohody

Kontakt
Telefon: +420 604219644
E-mail: vorlasek@seznam.cz
Bankovní spojení: 51-5825030207/0100 KB a.s.

Categories: Nezařazené

Related Posts

Nezařazené

2.Prodávat nemovitost

Všechny body ad 1) by měly prvoplánově platit pro prodávajícího, minimálně pro to, že mu odpadne zdlouhavé čekání na tržené peníze z prodeje, pokud se převod z uvedených překážek časově protáhne.

Nezařazené

4.Prodávat (kupovat) pouze část pozemku

V případě, že se chystáte prodávat pouze část pozemku, platí vše z odstavců 1 a 2, ale přibude potřeba vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku či změnu hranic pozemků Domů Takže pokud máte již jasnou představu, jak Read more...

Nezařazené

6.Zpřesnit geometrické a polohové určení pozemků

Domů V případě, že chcete předejít budoucím sporům se sousedy, (Zpřesnění polohové určení) a když vlastnické hranice pozemku jsou v údajích katastru nemovitostí evidovány pouze graficky (nikoliv číselně), nabízí se možnost vyhotovení geometrického plánu pro Read more...