Vždy platí, abychom si zjistili, jak s kupovaným pozemkem můžeme dále nakládat (lze na něm realizovat stavba, změna stavby, atd. ??). Hodně informací se dá získat z územních plánu, či na stavebních úřadech.


Domů

1.1 Pozemek bez stavby

Jenž vznikl relativně novým dělením velkého pozemku (parcelací) na základě geometrického plánu → JSOU v terénu viditelné hraniční znaky (plastové mezníky, kolíky, trubky) lomových bodů vlastnické hranice pozemku

Většinou jsou tyto body od vyhotovitele daného geometrického plánu vytyčeny správně, ale při terénních úpravách a stavebních pracích v okolí a na pozemku (výstavba přístupových komunikací, kanalizace apod.) mohlo dojít k jejich poškození či dokonce přemístění, takže by bylo vhodné pro omezení rizik s koupí pozemku tyto vlastnické hranice, resp. lomové body, nechat geodetickou firmou ověřit.


Ceník

1.2 Pozemek bez stavby

Jenž vznikl relativně novým dělením velkého pozemku (parcelací) na základě geometrického plánu → NEJSOU v terénu viditelné hraniční znaky (plastové mezníky, kolíky, trubky) lomových bodů vlastnické hranice pozemku

Doporučujeme požádat prodávajícího, aby lomové body nechal odporně vytyčit, či toto provést na svoje náklady. V porovnání s cenou pozemku se opravdu se jedná o zanedbatelnou finanční zátěž a budete mít jistotu, co přesně a kde kupujete.


Ceník

1.3 Pozemek se stávající stavbou (novostavbou)

Jenž vznikl relativně novým dělením velkého pozemku (parcelací) na základě geometrického plánu → KTERÝ JE v terénu fyzicky oplocen.

Ve většině případů je oplocení správně na právních hranicích pozemku, ale každý rok se setkáváme s případy, kdy tomu tak z nějakého důvodu není, takže by bylo vhodné pro omezení rizik s koupí pozemku tyto vlastnické hranice, oplocení, nechat geodetickou firmou ověřit.


Ceník

1.4 Pozemek se stávající stavbou (starou)

Jenž NEVZNIKL novým dělením velkého pozemku (parcelací) na základě geometrického plánu, ale je situován většinou v původní zástavbě obce a je minimálně částečně fyzicky oplocen.

Doporučujeme zpočátku alespoň pohledově zhodnotit , zda fyzické hranice (ploty, zdi a atd.) odpovídají tvarově kresbě katastrální mapy a v případě pochybností nechat geodetickou firmou hranice ověřit, případně chybějící vytyčit. V tomto případě je důležité i zhodnotit, zvlášť, když budete potřebovat s kupní cenou pomoci od nějaké úvěrové společnosti, jestli původní stavba (její vnější obvod) odpovídá stavu kresby katastrální mapy, či dokonce , zda se na pozemku nenacházejí další vedlejší „černé“ stavby, které dle katastrálního zákona podléhají zápisu (zákresu) do údajů katastru (obecně řečeno, všechny stavby nad 16 m2). Odhadce z banky bude buď hned před poskytnutím úvěru nebo v lepším případě v nějaké lhůtě po, požadovat, aby fyzický stav nemovitosti (budov) byl uveden do souladu s údaji katastru, tedy aby došlo k zaměření a legalizaci změn (přístavby, „černé“ stavby). I v tomto případě vám pomůže odborná geodetická firma.


Ceník

Categories: Nezařazené

Related Posts

Nezařazené

2.Prodávat nemovitost

Všechny body ad 1) by měly prvoplánově platit pro prodávajícího, minimálně pro to, že mu odpadne zdlouhavé čekání na tržené peníze z prodeje, pokud se převod z uvedených překážek časově protáhne.

Nezařazené

3.Stavět na zakoupeném pozemku

Správný postup je shrnut do následujících bodů...

Nezařazené

6.Zpřesnit geometrické a polohové určení pozemků

Domů V případě, že chcete předejít budoucím sporům se sousedy, (Zpřesnění polohové určení) a když vlastnické hranice pozemku jsou v údajích katastru nemovitostí evidovány pouze graficky (nikoliv číselně), nabízí se možnost vyhotovení geometrického plánu pro Read more...