Věcné břemeno se zřizuje v případě přípojek či vedení inženýrských sítí, umožnění chůze a jízdy přes pozemek, apod. Pokud se bude zřizovat (většinou na základě vkladové smlouvy o zřízení věcného břemene) věcné břemeno pouze na části pozemku, bude opět nutné nechat si vyhotovit od geodeta geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene  (ceník). Ten bude následně nedílnou součástí vkladové (či jiné) listiny nutné pro zápis do katastru nemovitostí.

Kategorie: Nezařazené