Domů

Věcné břemeno se zřizuje v případě přípojek či vedení inženýrských sítí, umožnění chůze a jízdy přes pozemek, apod. Pokud se bude zřizovat (většinou na základě vkladové smlouvy o zřízení věcného břemene) věcné břemeno pouze na části pozemku, bude opět nutné nechat si vyhotovit od geodeta geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene  (ceník). Ten bude následně nedílnou součástí vkladové (či jiné) listiny nutné pro zápis do katastru nemovitostí.

Categories: Nezařazené

Related Posts

Nezařazené

Kontakt

Geodetické práce Petr Vorlíček IČ: 71760695 Fakturační adresa Jasmínová 2145, 288 02 Nymburk Česká Republika Adresa kanceláře Nerudova 512/10, 288 02 Nymburk Česká Republika Provozní doba: dle telefonické dohody Kontakt Telefon: +420 604219644 E-mail: vorlasek@seznam.cz Read more...

Nezařazené

1.Kupovat nemovitost

Vždy platí, abychom si zjistili, jak s kupovaným pozemkem můžeme dále nakládat (lze na něm realizovat stavba, změna stavby, atd. ??). Hodně informací se dá získat z územních plánu, či na stavebních úřadech.

Nezařazené

4.Prodávat (kupovat) pouze část pozemku

V případě, že se chystáte prodávat pouze část pozemku, platí vše z odstavců 1 a 2, ale přibude potřeba vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku či změnu hranic pozemků Domů Takže pokud máte již jasnou představu, jak Read more...