Domů

Je možné, že zjistíte, že průběh vlastnické fyzické hranice pozemku v terénu tvarově neodpovídá zákresu této hranice v katastrální mapě nebo jinak vykazuje chybu. V tomto případě se dá vyhotovit geometrický plán pro opravu geometrického polohového určení hranice pozemku, postupuje se podobně jako v odst.6, ale tato problematika je poněkud složitější a vždy je k tomu potřeba postupovat individuelně podle konkrétních okolností.

Categories: Nezařazené

Related Posts

Nezařazené

Geodetické Práce

Geodetické práce Petr Vorlíček, Nymburk Provádíme následující služby vyhotovení geometrických plánů (dělení pozemků, změna hranic pozemků, vyznačení budov, doplnění katastru o pozemek zjednodušené evidence, vyznačení rozsahu práva-věcná břemena) vytyčování v terénu neznatelných hranic pozemků vytyčování Read more...

Nezařazené

1.Kupovat nemovitost

Vždy platí, abychom si zjistili, jak s kupovaným pozemkem můžeme dále nakládat (lze na něm realizovat stavba, změna stavby, atd. ??). Hodně informací se dá získat z územních plánu, či na stavebních úřadech.

Nezařazené

2.Prodávat nemovitost

Všechny body ad 1) by měly prvoplánově platit pro prodávajícího, minimálně pro to, že mu odpadne zdlouhavé čekání na tržené peníze z prodeje, pokud se převod z uvedených překážek časově protáhne.