Je možné, že zjistíte, že průběh vlastnické fyzické hranice pozemku v terénu tvarově neodpovídá zákresu této hranice v katastrální mapě nebo jinak vykazuje chybu. V tomto případě se dá vyhotovit geometrický plán pro opravu geometrického polohového určení hranice pozemku, postupuje se podobně jako v odst.6, ale tato problematika je poněkud složitější a vždy je k tomu potřeba postupovat individuelně podle konkrétních okolností.

Kategorie: Nezařazené