Co byste měli vědět a udělat, když chcete…

Toto není přesný návod či příručka, jak postupovat, a nemůže zastoupit přímý kontakt s odborníkem, ale může napovědět, jak a o čem se v konkrétním případě s námi bavit.


1.Kupovat nemovitost

vždy platí, abychom si zjistili, jak s kupovaným pozemkem můžeme dále nakládat (lze na něm realizovat stavba, změna stavby, atd. ??). Hodně informací se dá získat z územních plánu, či na stavebních úřadech.


2.Prodávat nemovitost

Všechny body ad 1) by měly prvoplánově platit pro prodávajícího, minimálně pro to, že mu odpadne zdlouhavé čekání na tržené peníze z prodeje, pokud se převod z uvedených překážek časově protáhne.


3.Stavět na zakoupeném pozemku

Správný postup je shrnut do následujících bodů…


4.Prodávat (kupovat) pouze část pozemku

V případě, že se chystáte prodávat pouze část pozemku, platí vše z odstavců 1 a 2, ale přibude potřeba vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku či změnu hranic pozemků.


5.Zřídit věcné břemeno na pozemku nebo jeho části


6.Zpřesnit geometrické a polohové určení pozemků


7.Opravit geometrické a polohové určení pozemků

Je možné, že zjistíte, že průběh vlastnické fyzické hranice pozemku v terénu tvarově neodpovídá zákresu této hranice v katastrální mapě nebo jinak vykazuje chybu.

Veškeré geodetické práce námi prováděné se musí řídit hlavně těmito právními předpisy:


Katastrální zákon


Katastrální vyhláška


Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením