Nabízíme a poskytujeme

následující geodetické služby

Polohopisné zaměření

výškopisné a polohopisné zaměření skutečného stavu (např. pro projekty staveb)

Poradenská činnost

poradenskou činnost v oblasti katastru nemovitostí

Zastupování při řízeních

zastupování při řízeních na katastrálních pracovištích

Kontakní informace

Geodetické Práce, Petr Vorlíček, IČ: 71760695, ČÚ: 51-5825030207/0100 KB a.s.

Find us at the office

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Give us a ring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.