Petr Vorlíček, IČO 71760695, Jasmínová 2145, 288 02 Nymburk, tel: +420 604219644,email: vorlasek@seznam.cz, Skype: vorele

Geodetické Práce

Posted by admin | Nezařazené | Neděle 11 Duben 2010 8.29

Geodetické práce Petr Vorlíček, Nymburk

Provádíme následující služby

  • vyhotovení geometrických plánů (dělení pozemků, změna hranic pozemků, vyznačení budov, doplnění katastru o pozemek zjednodušené evidence, vyznačení rozsahu práva-věcná břemena)
  • vytyčování v terénu neznatelných hranic pozemků
  • vytyčování staveb před zahájením výstavby
  • výškopisné a polohopisné zaměření skutečného stavu (např. pro projekty staveb)
  • poradenskou činnost v oblasti katastru nemovitostí
  • zastupování při řízeních na katastrálních pracovištích

Ceník

Posted by admin | Nezařazené | Neděle 11 Duben 2010 7.30
Ceník

od 4.500 Kč (dle lokality a složitosti) Geometrický plán pro vyznačení budovy (přístavby) do KN (i rozestavěná) do 100m
zaměřované nové hranice
4.500 – 6.000 Kč (dle lokality, složitosti a způsobu stabilizace lomových bodů) Geometrický plán pro rozdělení pozemku do 100m oddělované nové hranice.
2.000-3.000 Kč (každých dalších 100m oddělované hranice, dle lokality, složitosti a způsobu stabilizace lomových bodů) Geometrický plán pro rozdělení pozemku nad 100m oddělované nové hranice.
5.000 – 6.000 Kč (dle lokality, složitosti a způsobu stabilizace lomových bodů) Vytyčování hranic pozemků do 100m vytyčované hranice
2.000-3.000 Kč (každých dalších 100m oddělované hranice, dle lokality, složitosti a způsobu stabilizace lomových bodů) Vytyčování hranic pozemků nad 100m vytyčované hranice
6.000 – 10.000Kč (dle lokality, složitosti a charakteru terénu-obecně 50 Kč za jeden měřený bod-v případě menších pozemků pro výstavbu 3.000-4.000 Kč) Výškopisné a polohopisné zaměření skutečného stavu 1ha -extravilán
8.000 – 12.000Kč (dle lokality, složitosti a charakteru terénu-obecně 50 Kč za jeden měřený bod) Výškopisné a polohopisné zaměření skutečného stavu 1ha -intravilán
od 3.500 Kč (dle lokality, složitosti projektu a způsobu provedení) Vytyčování staveb
200 Kč
Vytyčení bodu dle PD
170 Kč
Stabilizace bodu plastovým mezníkem

Ceny jsou orientační a bez DPH (vyhotovitel není plátcem). Do výsledné ceny služby
lze promítnout množstevní a klientské slevy. U jednotlivých zakázek lze cenu upravit
podle daných, konkrétních podmínek, počtu měrných jednotek a stanovit cenu smluvně.