Geodetické práce Petr Vorlíček, Nymburk

Provádíme následující služby

  • vyhotovení geometrických plánů (dělení pozemků, změna hranic pozemků, vyznačení budov, doplnění katastru o pozemek zjednodušené evidence, vyznačení rozsahu práva-věcná břemena)
  • vytyčování v terénu neznatelných hranic pozemků
  • vytyčování staveb před zahájením výstavby
  • výškopisné a polohopisné zaměření skutečného stavu (např. pro projekty staveb)
  • poradenskou činnost v oblasti katastru nemovitostí
  • zastupování při řízeních na katastrálních pracovištích
Kategorie: Nezařazené